• Historia szkoły


    •    Rozwój miasta Elbląga w latach powojennych oraz  przyrost naturalny spowodował konieczność budowy nowych placówek oświatowych w naszym mieście. Jedną z nich była Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu usytuowana przy ulicy Daszyńskiego 1. Autorem projektu szkoły był inżynier architekt Jan Bujko, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Elblągu. Inwestorem bezpośrednim był Zarząd Inwestycji Szkolnych w Gdańsku, a inwestorem głównym Inspektor Oświaty w Elblągu. Dwupiętrowy budynek oraz wyposażenie szkoły to koszt 5 milionów 600 tysięcy złotych (według cen z 1956 roku). W skład szkoły wchodziło 15 gabinetów lekcyjnych oraz gabinety: fizyczno- chemiczny, biologiczny, prac ręcznych, lekarski, kierownika szkoły, sekretariat, sala gimnastyczna i zastępcza, rozbieralnia, natryski, pokój nauczycielski, świetlica, kuchnia i magazynek, szatnia, pomieszczenia Terenowej Obrony Przeciwlotniczej toplowskie, a także sala kinowa, harcówka i biblioteka. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosiła 980 m2, w tym 747, 62 m2 izby lekcyjne.

        Placówkę oddano do użytku w roku szkolnym 1959/60. Podjęło tu pracę 26 nauczycieli, zaś naukę rozpoczęło 1086 uczniów w 26 oddziałach. Pierwszym kierownikiem szkoły została pani Walentyna Lange a jej zastępcą była Zofia Gostkiewicz. Funkcję tę pełniła do 1971r.

        30 kwietnia 1964 roku z okazji pięciolecia działalności szkoły, zostało nadane jej imię Adama Mickiewicza. W czasie uroczystości na froncie budynku szkolnego wmurowana została tablica pamiątkowa autorstwa rzeźbiarza J. Leńca, zaś w szkole odsłonięto portret wieszcza namalowany przez J. Jakubowskiego. Na ręce pani dyrektor wręczono sztandar wykonany pod kierunkiem Z. Jankowskiej w pracowni haftu artystycznego w Starogardzie Gdańskim.

        Pierwotny obwód szkoły obejmował ulice: Pułkownika Dąbka, Robotniczą, Rypińską, Dzierżyńskiego (obecnie Browarną), Portową, Grażyny, Jaśminową, Gwiezdną, Brzozową, Brzeską, Okrzei, Rechniewskiego, Barona, Daszyńskiego, Próchnika.

        Od początku istnienia szkoły sukcesywnie modernizowana jest jej baza i wyposażenie. Rozwój technologii wymusza konieczność bogacenia nowoczesnych środków multimedialnych i dydaktycznych. Zmiany zachodziły również w umeblowaniu klas i pozostałych pomieszczeń szkoły. Wiele tych zmian i nowoczesne wyposażenie placówka zawdzięcza Fundacji „Pro Scholam”, założonej w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów szkoły.

        W szkole istnieją dwa gabinety komputerowe, dostępna jest telewizja kablowa satelitarna, zakupiona została kamera video, kserokopiarki, drukarki, skanery, programy multimedialne, kino domowe DVD, projektory wizyjne multimedialna i tablice interaktywne.

        W 1991 roku, po wygraniu konkursu, dyrektorem szkoły został Andrzej Soja, były uczeń i następnie nauczyciel w placówce. Mimo kłopotów finansowych nękających wówczas oświatę „jedynka” w tym okresie zdobyła wiele sprzętu, rozwinęła działalność gospodarczą, przeprowadziła szereg imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek, organizowała co roku atrakcyjne kolonie dla dzieci na Słowacji. Wraz z objęciem funkcji dyrektora przez Andrzeja Soję szkoła wkroczyła w nowy, pomyślny okres działalności. Dyrektor kładł duży nacisk na rozwój technologiczny placówki. Wszystkie klasy maja podłączenie do wewnętrznej sieci szkolnej i Internetu.

        Systematycznie prowadzone są także remonty i zagospodarowanie terenu szkoły.

        W Szkole Podstawowej nr 1 na przestrzeni 59 lat jej działalności zatrudnionych było ponad 200 nauczycieli.

        W latach 2011-2016 funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani Małgorzta Antoniszyn

        Obecnie dyrektorem placówki jest Pan Andrzej Soja, który realizuje wizję nowoczesnej, przyjaznej uczniowi szkoły.